POËZIE IN PHILIPSDORP

12.50

menselijke woorden in Philipsdorp

Na een intensieve periode van renovatie van 771 woningen in Philipsdorp, zijn wij trots op het behaalde resultaat. Philipsdorp is één van de visitekaartjes van Eindhoven.
Erfgoed, zoals deze buurt, kan alleen blijven bestaan als er een ‘hoofdstuk’ wordt toegevoegd. Dit is feitelijk met de renovatie gebeurd. De woningen voldoen weer aan de maatstaven van deze tijd.

Een aantal bewoners in Philipsdorp hebben hun handtekening gezet op de gevel van hun huis. Niet door hun naam te vermelden maar door een woord te kiezen dat hun gevoel weergeeft met het wonen in deze buurt. Met dit project, in samenwerking met de bewoners en Wladimir Manshanden, willen wij passanten die door Philipsdorp komen, verrassen. Als het ware even aan het denken zetten, bewust zijn van de plek waar je bent.

Woonbedrijf
Alex Jansen, Angelique Bellemakers

 

After an intensive period of renovation of 771 homes in Philipsdorp, we are proud of the result achieved. Philipsdorp is one of the iconic neighbourhoods of Eindhoven. Heritage, like this neighborhood, can only survive if a “chapter” is added. This actually happened with the renovation. The houses again meet today’s standards.

A number of residents in Philipsdorp have put their signature on the facade of their house. Not by mentioning their name but by choosing a word that reflects their feeling about living in this neighborhood. With this project, a collaboration with the residents and Wladimir Manshanden, we want to surprise passers-by who pass through Philipsdorp. To make them think for a moment, to become aware of the place where they are.

Woonbedrijf
Alex Jansen, Angelique Bellemakers

Artikelnummer: 005 Categorie:

Beschrijving

Poëzie in Philipsdorp

Idea & Photography: Wladimir Manshanden
Commissioned by Woonbedrijf  2018-2019

printed november 2019
Edition 125
24 pages

Verantwoording
Dit poëzieproject vond plaats in Philipsdorp op initiatief van Woonbedrijf om de oplevering van de grootschalige renovatie te markeren. Het project vondt plaats vanuit het Buurtcultuurfonds van het Centrum van de Kunsten Eindhoven (CKE) en Woonbedrijf. Wladimir Manshanden en Rob Stork brachten de poëzie aan. Foto’s en teksten in het boek zijn van Wladimir Manshanden. Uit de evaluatie die hij in opdracht van het CKE schreef:

“Het plan dat ik aan de bewoners voorlegde was een zoektocht naar de (positieve) eigenschappen van ons mensen, met als achterliggende gedachte dat wat ons als mens onderscheidt van de steeds meer alomtegenwoordige algoritmes. Wat maakt ons als mens (soort) uniek? Welke mooie (Nederlandse) woorden kunnen we daarbij vinden?”

This poetry project took place in Philipsdorp and was an initiative of Woonbedrijf to mark the completion of the large-scale renovation. The project was funded by the Neighborhood Culture Fund of the Center of the Arts Eindhoven (CKE) and Woonbedrijf. Wladimir Manshanden and Rob Stork provided the poetry. Photos and texts in the book are by Wladimir Manshanden. From the evaluation he wrote on behalf of the CKE:

“The plan I presented to the residents was a search for the (positive) qualities of us humans, with the underlying idea being that what distinguishes us as humans from the increasingly ubiquitous algorithms. What makes us as humans (species) unique? What beautiful (Dutch) words can we find there?”

Extra informatie

Gewicht 65 g
Afmetingen 21 × 15 × 0.3 cm