32 Containers

32containers

Aworldispassingbyinfrontofmyeyes.

Ik woon in een klein provinciestadje, in het zuiden van een klein land gelegen aan een moerasgebied van de Noordzeedelta. De belangrijkste haven van ons land is een van de grootste ter wereld. Hier worden containers van over de hele wereld gelost op treinen die richting het Duitse achterland gaan. Brullend, donderend walsen ze door onze stad, muziek in mijn oren. Boven op de verhoogde spoorlijn weerkaatst staal het avondlicht en prikkelt het mijn verbeelding. Ik zie een kleurrijke karavaan die van globalisering iets tastbaars maakt. Manshoge, zeewaterbestendige vinylbelettering op een geribde en verweerde huid. Beknopte poëzie, cryptische lettercombinaties. Een wereld passeert voor mijn ogen.

Al deze container rederijen beweren tot de top tien van de wereld te behoren en de cijfers die ze gebruiken om hun verhalen te ondersteunen, kunnen je hoofd doen tollen. Voor hen is kleinschaligheid gelijk aan zwakte. Negentig procent van de dingen die we kopen, wordt over de oceanen verscheept. De kosten om een container van China naar West-Europa te vervoeren bedragen vijftienhonderd dollar. Wereldwijd zijn er veertig miljoen containers in omloop.

I Live in a small provincial town, in the south of a small country situated at a North Sea delta marshland. Our country’s main port is one of the largest in the world. Here, containers from all over the globe are offloaded onto trains that are heading to the German hinterland. Roaring, thundering, they walz trough our town, music to my ears. Up on the elevated railway, steel reflects the evening light and sparks my imagination. I see a colourful caravan that turns globalisation into something tangible. Man-Sized, seawater – resistant vynil lettering ong corded and weathered skin. Concise poetry, cryptic letter combinations. Aworldispasingbyinfrontofmyeyes.

All these container liners claim to be among the top ten of the world and the numbers they use to support their stories can really make your head spin. For them small scale equals weakness. Ninety percent of the things we buy are shipped across the oceans. The cost to transport a container from China to Western Europe is fifteen hundred dollars. There are forty million containers in circulation worldwide.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als projectem