Poëzie in Philipsdorp

poezie-in-philipsdorp

Menselijke woorden in Philipsdorp.

Na een intensieve periode van renovatie van 771 woningen in Philipsdorp, zijn wij trots op het behaalde resultaat. Philipsdorp is één van de visitekaartjes van Eindhoven.
Erfgoed, zoals deze buurt, kan alleen blijven bestaan als er een ‘hoofdstuk’ wordt toegevoegd. Dit is feitelijk met de renovatie gebeurd. De woningen voldoen weer aan de maatstaven van deze tijd.

Een aantal bewoners in Philipsdorp hebben hun handtekening gezet op de gevel van hun huis. Niet door hun naam te vermelden maar door een woord te kiezen dat hun gevoel weergeeft met het wonen in deze buurt. Met dit project, in samenwerking met de bewoners en Wladimir Manshanden, willen wij passanten die door Philipsdorp komen, verrassen. Als het ware even aan het denken zetten, bewust zijn van de plek waar je bent.

After an intensive period of renovation of 771 homes in Philipsdorp, we are proud of the result achieved. Philipsdorp is one of the iconic neighbourhoods of Eindhoven. Heritage, like this neighborhood, can only survive if a “chapter” is added. This actually happened with the renovation. The houses again meet today’s standards.

A number of residents in Philipsdorp have put their signature on the facade of their house. Not by mentioning their name but by choosing a word that reflects their feeling about living in this neighborhood. With this project, a collaboration with the residents and Wladimir Manshanden, we want to surprise passers-by who pass through Philipsdorp. To make them think for a moment, to become aware of the place where they are.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als projectem