Sorry for Damage Done

sorryfordamagedone

Unieke voor en na beelden van schoongemaakte streetart en graffiti in Eindhoven.

Het startpunt voor dit project was de ontdekking van een enorme database met foto’s gemaakt door schoonmaakbedrijven in Eindhoven, een stad in Nederland die bekend staat om zijn industriële erfgoed, waaronder de Philips-fabrieken. Deze bedrijven kregen tussen 2007 en 2013 de opdracht om ongeautoriseerde afbeeldingen te verwijderen van gemeentelijk eigendom in de openbare ruimte van de stad. Als bewijs van het werk werd elke plek twee keer gefotografeerd – voor en na het schoonmaken – wat resulteerde in een enorm archief van 50.000 afbeeldingen.

Toen de auteurs, Vincent Wittenberg en Wladimir Manshanden, op deze bizarre collectie stuitten, herkenden ze meteen de historische waarde ervan. De database is een nauwgezette zevenjarige inventarisatie van de graffiti- en stickercultuur in Eindhoven en legt de worsteling van de stad met de ambivalentie van het bestrijden van vandalisme versus het omarmen van subculturen bloot. Het documenteert ook de stedelijke ruimte als een territorium waar een breed scala aan mensen hun sporen achterlaten.

Het boek Sorry for damage done vertegenwoordigt drie procent van de hele database: meer dan vijftienhonderd chronologisch geordende foto’s van graffiti en hun ‘opgeruimde’ tegenhangers.

Unique before and after images of cleaned street art and graffiti in Eindhoven.

The starting point for this project was the discovery of a massive database of photographs made by cleaning companies in Eindhoven, a city in the Netherlands known for its industrial heitage, including the Philips factories. Between 2007 and 2013, these companies were commissioned to remove unauthorised images from municipal property in the city’s public space. As evidence of their work, they photographed each site twice – before and after cleaning – which resulted in a huge archive of 50,000 images.

When the authors, Vincent Wittenberg and Wladimir Manshanden, stumbled upon this bizarre collection, they immediately appreciated its historic value. The database is a meticulous seven-year inventory of the graffiti and sticker culture in Eindhoven and exposes the city’s struggle with the ambivalence of combatting vandalism versus embracing subcultures. It also documents urban space as a territory where a wide range of people leave their mark.

“Sorry for damage done” represents three percent of the entire database: more than fifteen hundred chronologically ordered photographs of graffiti and their ‘cleaned up’ counterparts.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als projectem