Urban Jungle

Urban Jungle Boek

Bijzondere bomen in stedelijk Eindhoven.

Vijf  seizoenen heeft stads-, straatkunstenaar en -fotograaf Wladimir Manshanden door de takken van zijn afstervende, versteende en weer opbloeiende bomen naar Eindhoven gekeken. Hij keek door een raster van balsempopulieren, zilveresdoorns, moeraseiken, gele treurwilgen, zwarte walnoten, schietwilgen en tulpenbomen. Unieke beelden van underdogs in onze openbare ruimte die samen, in deze bundel, een alternatief portret bieden van de stad waar ze geworteld zijn. Bomen- en Eindhovenkenner Tom van Duuren gaat in op de kansen en bedreigingen voor dit waardevol en gezichtsbepalend groen in onze stad.

Special trees in urban Eindhoven.

For five seasons, city, street artist and photographer Wladimir Manshanden has looked at Eindhoven through the branches of his dying, petrified and blossoming trees. He looked through a grid of balsam poplars, silver maples, bog oaks, yellow weeping willows, black walnuts, white willows and tulip trees. Unique images of underdogs in our public space that together, in this collection, offer an alternative portrait of the city where they are rooted. Tree and Eindhoven expert Tom van Duuren examines the opportunities and threats for this valuable and defining green in our city.