Verweesde Viaducten

Social Urban space

Een nachtelijk portret van Eindhoven aan de hand van 22 viaducten.

Wladimir Manshanden is overtuigd stadsbewoner en straatkunstenaar. Hij opereert onder de naam ‘Manshanden op Straat‘. Samen met fotograaf Rob Stork gaat hij op stadssafari om zogenaamde ‘verweesde’ viaducten in Eindhoven in kaart te brengen. Maar daar blijft het niet bij, de viaducten worden geadopteerd en krijgen een passende naam. Een naam die verwijst naar het viaduct zelf of naar de directe omgeving. Denk aan namen als ‘bunker’, ‘woestenij’ of ‘verlangen’. Het zijn meestal ambivalente namen met een dichterlijke waarde. De naambordjes zijn niet van echt te onderscheiden en worden door de gemeente inmiddels gedoogd en beschermd.

A nocturnal portrait of Eindhoven by 22 viaducts.

Wladimir Manshanden is a convinced city dweller and street artist. He operates under the name ‘Manshanden op Straat’. Together with photographer Rob Stork, he goes on a city safari to map so-called ‘orphaned’ viaducts in Eindhoven. But it does not stop there, the viaducts are adopted and given an appropriate name. A name that refers to the viaduct itself or to the immediate vicinity. Think of names such as ‘bunker’, ‘wasteland’ or ‘desire’. They are usually ambivalent names with a poetic value. The nameplates are indistinguishable from the real thing and are now tolerated and protected by the municipality.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als projectem