Werk in Opdracht

commissions

Sinds 2011 maakt Wladimir Manshanden werk in opdracht voor o.a. Gemeente Eindhoven. Vaak worden hier stukjes openbare ruimte voor gekozen die doorgaans over het hoofd worden gezien. De teksten die hij plaatst hebben betrekking op de plek zelf, en verwijzen soms ook naar elders.

Since 2011, Wladimir Manshanden has been making commissioned work for the Municipality of Eindhoven, among others. Often pieces of public space are chosen for this, that are easily overlooked. The texts he posts relate to the place itself, and sometimes also refer to elsewhere .

Het lopend project ‘way in / way out‘ is gestart in 2019.
Alle verikasten (verkeersregelinstallatie-kasten) langs de rondweg vormen samen een parallelle bewegwijzering voor de stad. Way in verwijst naar de binnenstad. Way out wijst hoe je de stad uit kunt komen, als je dat zou willen.

The ongoing ‘way in / way out’ project started in 2019. All verikasten (traffic control installation boxes) along the ring road together form parallel signage for the city. Way in refers to the inner city. Way out shows you how to get out of town, if you’d like.
– In opdracht van gemeente Eindhoven – gestart in 2019, lopend –

Op de plek waar de Dommel en Tongelreep elkaar ontmoeten wordt de vergelijking gemaakt tussen hun samenkomst en die van onder meer de Mississippi en de Missouri.

At the place where the Dommel and Tongelreep meet, a comparison is made between their meeting and those of the Mississippi and the Missouri, and other rivers.
– In opdracht van Gemeente Eindhoven Oktober 2020 –

“Eer gisteren, vier vandaag, maak morgen” Dit was de slogan van de viering van de samenkomst van Woensel, Strijp, Stratum, Gestel en Tongelre tot één geheel: Eindhoven. In 2020 was dit precies 100 jaar geleden.

“Honor yesterday, celebrate today, create tomorrow” This was the slogan of the celebration of the coming together of Woensel, Strijp, Stratum, Gestel and Tongelre into one whole: Eindhoven. In 2020 this was exactly 100 years ago.
– in opdracht van Gemeente Eindhoven, december 2019

De toekomst wordt nu steeds belangrijker” staat op een voormalig kantoorpand dat tijdelijk bewoond wordt door een heel diverse groep huurders. Binnenkort wordt dit gebouw afgebroken om plaats te maken voor iets nieuws. Eind 2019 bracht Wladimir deze slogan aan samen met Ruud Scheerens, nog onwetend van de pandemie die boven ons hoofd hing.

“The future is now becoming increasingly important” is written on a former office building that is temporarily occupied by a very diverse group of tenants. Soon this building will be demolished to make way for something new. At the end of 2019, Wladimir introduced this slogan together with Ruud Scheerens, still unaware of the pandemic that would knock on our door.
– In opdracht van Woonbedrijf – december 2019 –

De eerste metrohalte van Eindhoven!
Eindhoven’s first metro stop!
Dit werk op het Lichtplein is zowel een subtiele verwijzing naar bestaande plaatsen in Eindhoven als een knipoog naar haar torenhoge ambities. De plaatsnamen kunnen ook gezien worden als fictieve haltes op een metrolijn.

This work on the Lichtplein is both a subtle reference to existing places in Eindhoven and a nod to her towering ambitions. The place names can also be seen as fictitious stops on a metro line.
– In opdracht van Gemeente Eindhoven, 2017-
Deze braakliggende keerwand bij het nieuwe gebouw van de Effenaar brengt een ode aan de vele artiesten die op deze historische plek hebben opgetreden.

This derelict retaining wall at the new Effenaar building pays tribute to the many artists who have performed at this historic site.
-In opdracht van Gemeente Eindhoven, 2011 –
Op deze plek stond het oude gebouw van de Effenaar, waar ieder weekend, en vaak ook door de week, werd gedanst.

The old building of the Effenaar stood on this spot, where people danced every weekend, and often during the week.
– In opdracht van Gemeente Eindhoven, 2012 –